نام های اصیل دختران ایرانی

1 اختر ستاره، نام گلی
2 اَدرک دختر یزدگرد سوم ساسانی
3 ارانوس سیاره ارانوس
4 اَردویسور فرشته آب در ایران باستان
5 ارشانوش از نام نامه نخعی
6 ارشنوش نام نامه نخعی - نام باستانی
7 ارشین از شاهدخت های هخامنشی
8 اَرشیت دوست ترین - نامی از دوره هخامنشی
9 ارغوان نام درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهد
10 ارکیده  رنگ ارغوانی روشن، نام گلی

در ادامه بقیه نام های اصیل دختران ایرانی را مشاهده خواهید کرد...


11 ارمغان  هدیه
12 ارنواز  شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
13 اریکا مرتبط با زمین
14 اِستاتیرا همسر داریوش سوم
15 افرا  ستایش کردن
16 افروز از نامهای پهلوی 
17 افسار  تاج
18 افسانه افسانه
19 افسون طلسم و جادو
20 افشان پاشیدن
21 افشید  شکوه خورشید
22 المیرا فدا کننده
23 الناز   
24 الیا  نام گل
25 الیزه نام مکانی در رودبار
26 الیکا مادر زمین - شکوفه - نام دهی در شما ایران
27 اَمِستریس شهبانوی خشایارشا
28 انوشا  خوشحالی و سرور و شادی
29 انوشک نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی 
30 انوشه  نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
31 اوراشی زن پسر سیامک
32 ایران نام کشور ایران
33 ایران دخت  دختر ایران
34 ایرسا رنگین کمان
35 آبنوس آبگینه
36 آبنوش از زنان ویس و رامین
37 آپاما دختر سپیتمن سردار ایرانی 
38 آپامه خوشرنگ و زیبا - دختر اردشیر دوم هخامنشی
39 آتاناز  نامی ایرانی
40 آتری به معنی آتش - از نامهای باستانی
41 آتنا  نامی ایرانی
42 آتوسا  دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار
43 آتوشه  نام عمه یا خاله شاپور شاه
44 آذر  آتش، نهمین ماه ایرانی
45 آذرافروز  نام دختر مهرنوش پسر اسفندیار
46 آذرخش صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر
47 آذرگون  نام گلی است برنگ سرخ
48 آذرمهر آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا - آتش مهر
49 آذرمیدخت دختر همیشه جوان - دختر خسروپرویز - زنی که شاه شد
50 آذرنوش نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران - پاکدین
51 آرا    آراستن و زیبا کردن
52 آرتا از نامهای باستانی
53 آرتادخت وزیر خزانه داری اردوان چهارم اشکانی
54 آرتمیس  گوینده راستی- نام دریاسالار زن
55 آرتنوس  صادق - راستگو - نام دختر داریوش
56 آرته دخت شهبانو اشکانی همسر اردوان
57 آرتونیس دختر ارته باذ و خواهر برسین
58 آرتیستون دختر کورش بزرگ - زن داریوش 
59 آرزو آرزو
60 آرگون شهبانوی اردشیر یکم هخامنشی 
61 آرمه ئیتی فروتنی - پاکی - نگهبان زمین
62 آرمیتان  شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
63 آرمیلا  نام دختران در ایران باستان
64 آرنا  نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند
65 آروشا  درخشان - نورانی - باهوش
66 آریا ناز نامی ایرانی
67 آزاده  آزاد، رها
68 آزین زینت آلات
69 آزیتا نام شاهزاده - ملکه و پرنسسز در ایران
70 آسا  نام دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ و علیحضرت - مانند
71 آسیمن نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است
72 آفرین   تشویق
73 آلاله نام گلی
74 آلیش  قابل اشتعال
75 آماستریس دختر داریوش سوم 
76 آموتیا  نام دوشیزه در زمان زندیه
77 آمیتریس  نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا
78 آناهیتا  نام فرشتگان اهورامزدا - الهه آب
79 آندیا زن اردشیر درازدست شاهنشاه هخامنشی
80 آنیتا  نام دختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه
81 آهو آهو
82 آوا صدا
83 آوید   نامی ایرانی
84 آویزه آویز
85 آویسا  آب پاک و تمیز
86 آیدا  همچون ماه و مهتاب
87 آیدان  چهره زیبا همچون ماه - آیسان
88 آیلا  نور ماه و مهتاب- آیناز
89 بانو خانم، متشخص، زن مجرد
90 برسین دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد
91 بلور کریستال
92 بنفشه گل بنفشه
93 بهار فصل بهار
94 بهارک بهار کوچک
95 بهاره  آورنده بهار
96 بهرخ بهترین صورت
97 بهرو بهشاد - بهرخ - بهتاب
98 بهشید نامی ایرانی به معنی بهترین روشنایی
99 بهناز  بهترین ناز
100 بهنوش خوش مشرب - مطبوع - دلپذیر
101 بوبک دختر و دوشیزه هدهد، نام مرغ حضرت سلیمان
102 بوسه بوس، بوسیدن
103 بیتا زیبا و خوش چهره - منحصر به فرد 
104 پارمیس دختر بردیا - نوه کورش بزرگ
105 پانته آ شاهزاده ای که اسیر کورش بزرگ شد
106 پدیده  پدیده، چیز جدید
107 پرتو پرتو
108 پردیس باغ و بهشت - واژه پارادیز انگلیسی از همین است
109 پرستو   اسم یک پرنده
110 پُرشاد خواهر داریوش سوم هخامنشی
111 پرشه  جرقه - دختر ایرانی
112 پرند  ابریشم
113 پروانه پروانه
114 پروشات همسر داریوش دوم - بسیار شاد
115 پروشات در اوستایی به معنی بسیار شاد
116 پروین نام یک صور فلکی
117 پری  پری
118 پری رو دارای صورتی همچون پری
119 پریا  جمع پری
120 پریچهر     دارای صورتی همچون پری
121 پریزاد زاده پری
122 پریزاد  زن داریوش دوم هخامنشی - زاده پری
123 پریوش پریزاد - پریسا - پریداد - پری تن
124 پری ویس دختری در ویس و رامین
125 پریساتیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان
126 پگاه سپیده دم
127 پوپک نوعی پرنده
128 پوران  موفق
129 پوران دخت  یکی از شخصیت های شاهنامه
130 پورچیستا پردانش-دختر زرتشت-زن جاماسب
131 پوری موفق
132 پونه نام گلی
133 پیمانه  جام شراب
134 پیوند ارتباط
135 تارا ستاره
136 ترانه  آهنگ، نغمه
137 ترسا  مسیحی
138 تناز مادر لهراسب - دختر آرش کمانگیر
139 تهمینه یکی از شخصیتهای شاهنامه
140 توران نام کشور دشمن ایران در شاهنامه
141 توشنامئیتی فرشته مهر و دوستی
142 توکا نوعی پرنده
143 تینا سفال
144 تیتک از نامهای زرتشتیان امروزی
145 تینا عاشق نوازش
146 ثریا  نام یک صور فلکی
147 جاماسبه شهبانوی اردشیر درازدست
148 جوانه جوان، گل جوانه
149 چلیپا  
150 چیستا زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده
151 خاطره یاد، یادگاری
152 خجسته  
153 خندان خندان
154 خورشید آفتاب
155 داماسپیا شهبانوی اردشیر یکم 
156 درسا همچون مروارید
157 دری ستاره ای درخشان که مانند گوهر می درخشد
158 دریا  دریا 
159 دل آسا نامی ایرانی
160 دلارام آرام دل
161 دلبر ملیح، خوش قلب
162 دلکش جذاب
163 دنیا جهان
164 دینا نامی ایرانی
165 رائیکا پسندیده و دوست داشتنی
166 رائیکا پسندیده و دوست داشتنی
167 راتا فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد
168 رادنوش بانوی شهرین
169 رامش  آرامش
170 رُدگون مادر داریوش اول - پرنس در اشکانیان
171 ردیمه  همسر کمبوجبه - شاهزادگان هخامنشی
172 رسا پرمعنی
173 رکسانا  دختر داریوش دوم
174 رکسانه روشنایی، نام شاهزاده ایرانی 
175 رها  آزاد
176 روان روح، روان
177 رودابه یک از شخصیت های شاهنامه، مادر رستم
178 روشنک نور کوچک
179 ریما  
180 زرشام دختری از خاندان جمشید
181 زری  حریر، زربافت
182 زرین طلایی
183 زرین دخت دختر طلایی 
184 زهره سیاره زهره(ونوس)ر
185 زویا  
186 زیبا زیبا، قشنگ
187 ژاله شبنم
188 ژیلا  
189 سارا  
190 ساغر جام شراب
191 سالومه  
192 ساناز نام گلی
193 سایه  سایه
194 ساینا سیمرغ
195 سپاکو زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربیت کرد
196 سپتا  
197 سپنتا مقدس ایرانی
198 سپیده نور اول صبح
199 ستاره ستاره
200 سَتوِش ستاره باران در زبان پهلوی
201 سروناز  زن زیبا، درخت سروناز
202 سریرا زیبا - خوش چهره
203 سمن یاسمن
204 سمیرا  
205 سمیلا  
206 سنا  
207 سندوس خواهر خشایارشاه
208 سودابه یکی از شخصیت های شاهنامه
209 سوری رز قرمز
210 سوزان  شعله ور، درحال سوختن
211 سوسن نام گلی
212 سوگند قسم خوردن
213 سیما صورت، رخ
214 سیمین نقره ای
215 سیسی کام کامروا - مادر داریوش سوم - دختر اُستان برادر اردشیر دوم
216 سیندخت دختر مهراب پادشاه کابل
217 شادان شاد
218 شادی شادی، خوشحالی
219 شاهیده پارسا - پرهیزکار
220 شبنم شبنم(ژاله)ر
221 شراره از نامهای رایج امروزی
222 شراره  جرقه
223 شروین  
224 شعله  شعله، آتش
225 شکوفه شکوفه
226 شکوه جلال، زرق و برق
227 شهربانو بانوی شهر
228 شهرزاد  زاده شهر
229 شهرناز عشق شهر
230 شهزاده  شاهزاده
231 شهلا  زن سیاه چشم
232 شهناز عشق شاه
233 شوکا نوعی آهو
234 شیدا  
235 شیده آفتاب، درخشان
236 شیرین ظریف، شیرین
237 شیرین بانو زن شیرین و حساس
238 شیفته افسون شده
239 شیما  
240 شیوا فریبا
241 شیددخت دختر روشنایی و نور
242 صدف  
243 صهبا شراب
244 طاهره پاک، خالص
245 طلا  طلا
246 عسل عسل
247 غزال آهوی کوهی
248 غزاله  آهوی کوهی
249 غمزه طنازی
250 غنچه غنچه گل
251 فرانک یکی از شخصیتهای شاهنامه
252 فرحناز خوشی
253 فرخنده شاد
254 فرزانه عاقل
255 فرشته فرشته، پری
256 فرگون نام زنان در ایران باستان
257 فرناز عشوه گر
258 فرنگیس یکی از شخصیت های شاهنامه
259 فرنو مادر بزرگ اشو زرتشت
260 فرنوش از نامهای رایج امروزی
261 فروزان درخشان
262 فروزنده درخشان
263 فروغ روشنی
264 فریبا ملیح
265 فریده  پرارزش
266 فرین ستوده
267 فیروزه  فیروزه
268 فیلا عاشق
269 قاصدک گل قاصدک
270 قدسی مقدس، فرشته
271 کتایون یکی از شخصیت های شاهنامه
272 کاساندان همسر کورش بزرگ
273 کتایون زن کیگشتاسب در شاهنامه
274 کیمیا ماده ای که مس را به طلا تبدیل می کند
275 کیانا برخواسته از نسل کیانیان 
276 گردآفرید یکی از شخصیت های شاهنامه
277 گردیا یکی از شخصیت های شاهنامه
278 گلاره چشمان
279 گلبانو  
280 گلبهار  گل فصل بهار
281 گلپری  
282 گلدیس از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل
283 گلشن   باغ گل
284 گلنار گل انار، به زیبایی گل
285 گلنسا  
286 گلی رنگ قرمز گل رز
287 گیتا   نوعی آهنگ
288 گیتی  جهان، دنیا
289 گیسو  
290 لادن نام گلی
291 لاله گل لاله
292 لبینا نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران
293 لیلا  شبانه
294 لیلی  نام گلی
295 لیدا مهسان - مهسیما – مهسو- مهرشید
296 مانا مانند
297 ماندانا  ماندانا - مادر کورش بزرگ - همسر کمبوجیه اول
298 ماندوی شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان
299 مانی نقاشی که خود را پیامبر معرفی کرد
300 ماهدخت   وجوه ماه
301 ماهرخ کسی که صورتش مانند ماه باشد
302 مرجان  مرجان
303 مرجانه  مرجان
304 مرسده ملکه در ایران
305 مرمر مرمر