ایلام، تاریخی بس کهن دارد که به دوران مادها و اشکانیان بازمی گردد و در دوران ساسانی رونق بسیار گرفته است. استان ایلام با ۱۹ هزار کیلومترمربع وسعت و با جمعیتی معادل ۵۴۳ هزار نفر در غرب کشورمان واقع شده است.

 


ادامه مطلب ...