تهران تا 3 قرن پیش قصبه ای خوش آب و هوا بود که جویبارهایش جان را خنک می‌کرد...
چنار بوده است و باغ، جویبارهای روان؛ آب و هوایی خوش و مسیری بر سر راه ری. از ری پیش از این نوشتیم که چگونه گندمش بر قدرت‌طلبان بی‌وفایی کرده است؛ اما در هر صورت ری بوده است و عبدالعظیم حسنی و تاریخ نهفته در آن؛ ری بوده است و علمای آن که رازی برایش بسنده می‌کند.

میدان توپ‌خانه در دهه ۱۳۳۰ شمسی

اما تقریبا تا 3 قرن پیش، آن زمان که هنوز تهران نه برجی داشت و نه بارویی؛ به قصبه‌ای خوش آب و هوا اشتهار داشت که جویبارهایش در بهاران جان را خنک می‌کرد و چنارهایش سایه‌ساری امن بر دامنه جنوبی البرز منحصربه‌فرد بود؛ هر چند تابستان‌هایش گرم بوده است، اما نسیم بامدادی و شبانگاهی توچال خنکایی بوده است برای آرام جان.
این روزها دیگر تهران است با بیش از 10 میلیون جمعیت و ساختمان‌های سر به فلک کشیده....


ادامه مطلب ...