لغویات

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: پروانه بهره‌برداری هشت شرکت هواپیمایی غیرفعال آرام‌ایر (باری)، اطلس‌ایر، ایلام‌ایر (راه کربلا)، پاسارگاد، تهران‌ایر، سفیران، صها و صافات لغو شد. 

به گزارش ایسنا، حمیدرضا پهلوانی اظهارکرد: در راستای اجرای تکالیف قانونی مندرج در مواد 6، 17 و 18 قانون هواپیمایی کشوری مبنی بر صدور پروانه بهره برداری هوایی، لغو یا توقیف موقت یا محدودکردن اختیارات، شورای عالی هواپیمایی کشوری به منظور جلوگیری از رقابت مضر میان متصدیان حمل و نقل هوایی و با در نظر گرفتن سوابق برخی شرکت ها از جمله عدم فعالیت طی سالیان متمادی در زمینه تعیین تکلیف 15 شرکت هواپیمایی غیرفعال تصمیماتی اتخاذ کرد. 

وی افزود: پروانه بهره برداری حمل و نقل مسافر و بار شرکت های هواپیمایی غیر فعال از جمله شرکت های هواپیمایی آرام ایر (باری)، اطلس ایر، ایلام ایر (راه کربلا)، پاسارگاد، تهران ایر، سفیران، صها و صافات لغو شد. 

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: به شرکت های هواپیمایی آبان (باری)، ارم و اروند به منظور فعالیت مجدد و عملیاتی شدن شرکت سه ماه مهلت داده شد. 

وی یادآور شد: به شرکت های هواپیمایی تفتان، چابهار، سهند و فارس قشم نیز شش ماه مهلت داده شد به منظور فعالیت مجدد و عملیاتی شدن شرکت مربوط اقدام کنند. 

منبع : ایسنا

/ 0 نظر / 58 بازدید