Coat of arms of Iran

شیر و خورشید - نماد مهر و قدرت

شیر و خورشید از نمادین کهن ایرانی و نشان دهنده نظام 2500ساله شاهنشاهی است. در آیین باستان خورشید مظهر مهر و شیر مظهر قدرت محسوب می شود.این نشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ١٣۵٧ به فرمان امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از پرچم ملی حذف و نشان " الله " جایگزین آن شد.

 

فروهر در فرهنگ ایرانی نشانه دو نماد ملی و دینی است.نشان شاهنشاهی سلسه هخامنشی بوده و نمایانگر آیین زرتشت و مهر پرستی ( یگانه پرستی ) ایرانیان باستان محسوب می شود.این نماد بیانگر چند خصلت است.
* چهره فروهر همانند آدمی است، از این رو گویای پیوستگی با آدمی است، او پیری است فرزانه و کار آزموده، نشانه از بزرگداشت و سپاس از بزرگان و فرزانگان و فرا گیری از آنان دارد.* دو بال در پهلو‌ها که هر کدام سه پر دارند این سه پر نشانه سه نماد پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک که هم‌زمان انگیزه پرواز و پیشرفت است.* در پایین تنه فروهر سه بخش، پر‌هایی بسوی پایین است، که نشانه پندار و گفتار و کردار نادرست و یا پست هستند. از اینرو آنرا، آغاز بدبختی‌ها و پستی برای آدمی می‌دانند.
* دو رشته که در سر هر یک گردی (حلقه) چنبره شده‌ای دیده می‌شوند، در کنار بخش پایینی تنه هستند که نماد سپنتا مینو و انگره مینو هستند، که یکی در پیش پای و دیگری در پس آن است. این رشته‌ها هر یک در تلاش هستند که آدمی را بسوی خود بکشند؛ این نشانه آن است که آدمی باید به سوی سپنتا مینو (خوبی) پیش رود و به انگره مینو (بدی) پشت نماید.* یک گردی (حلقه) در میانه بالاتنه فروهر وجود دارد این نشان، جان و روان جاودان است که نه آغاز و نه پایانی دارد.* یک دست فروهر کمی به سوی بالا و در راستای سپنتا مینو اشاره دارد که نشان دهنده سپاس و ستایس اهورمزدا و راهنمایی آدمی بسوی والایی و راستی و درستی است.* در دست دیگر گردی (حلقه‌ای) دارد که نشانه وفاداری به عهد و پیمان، و نشانگر راستی و پاک خویی و جوانمردی و جوانزنی است .

/ 0 نظر / 37 بازدید