نام های اصیل دختران ایرانی

11 ارمغان  هدیه 12 ارنواز  شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید 13 اریکا مرتبط با زمین 14 اِستاتیرا همسر داریوش سوم 15 افرا  ستایش کردن 16 افروز از نامهای پهلوی  17 افسار  تاج 18 افسانه افسانه 19 افسون طلسم و جادو 20 افشان پاشیدن 21 افشید  شکوه خورشید 22 المیرا فدا کننده 23 الناز    24 الیا  نام گل 25 الیزه نام مکانی در رودبار 26 الیکا مادر زمین - شکوفه - نام دهی در شما ایران 27 اَمِستریس شهبانوی خشایارشا 28 انوشا  خوشحالی و سرور و شادی 29 انوشک نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی  30 انوشه  نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی 31 اوراشی زن پسر سیامک 32 ایران نام کشور ایران 33 ایران دخت  دختر ایران 34 ایرسا رنگین کمان 35 آبنوس آبگینه 36 آبنوش از زنان ویس و رامین 37 آپاما

/ 0 نظر / 146 بازدید