افسانه آفرینش 2

چگونگی آفرینش آنها به شرح زیر است :

یکم آسمان؛ آسمان را بسیار روشن و شفاف از جنس الماس سخت و به شکل تخم مرغ بوجود آورد.  یک سر آن را به روشنایی بیکران وصل نمود و آن را همچون پوششی برای محافظت مخلوقات مادی بنا نهاد.  از نظر اندازه، طوری آسمان را گسترد که درازای آن با پهنایش یکسان باشد تا همچون زره­ای از هجوم اهریمن جلوگیری نماید. 

هرمزد به یاری آسمان، شادی را آفرید. شادی برای این آفریده شد که در هنگام نبرد نیکی بر بدی، شادی به یاری نیک­مردان آمده و در زمان درآمیختگی، یاور مردمان باشد.  آسمان در مدت زمان 40 شبانه­روز آفریده شد.  سپس هرمزد 5 روز درنگ نموده و شادی اختیار کرد.

دوم آب؛ هرمزد از گوهر آسمان آب را آفرید به اندازه­ای که اگر مردی چهار دست و پا بر زمین قرار گیرد، آب تا شکم او بالا بیاید.  آب در مدت 55 شبانه روز بوجود آمد و هرمز، دگر بار پس از آفرینش آب، 5 روز درنگ نموده و به شادی پرداخت.

سوم زمین؛ هرمزد از آب زمین را پدید آورد.  او زمین را گرد و طوری آفرید که درازا، پهنا و ژرفای آن با یکدیگر برابر باشد.  او یک سوم زمین را سنگی سخت، یک سوم دیگر آن را با ریگ­های رونده و یک سوم دیگر آن را از گل­های نرم بوجود آورد.  سپس ریشه و گوهر کوه­ها را در زمین کاشت که بعدها از زمین رویدند.  آنگاه به کمک زمین، تمامی عناصر سودمند نظیر گچ، آهن، گرگرد، روی و مانند آن را در داخل زمین وجود آورد.  بزرگترین بخش زمین که در مرکز آن قرار دارد را ایرانویچ (سرزمین ایران) نامید.  زیر این زمین، همه جا آب قرار داشت.  زمین در مدت 70 شبانه روز آفریده و باز 5 روز را درنگ و به شادی پرداخت.

چهارم گیاه؛  در میانه زمین، رستنی بدون برگ، خار، بی شاخه و پوست و شیرین بوجود آورد.  بعدها تمامی گیاهان از تخمه آن بوجود آمدند.  سرشت گیاه نیز آب می­باشد.  گیاه در مدت 25 روز آفریده و هرمزد، پس از آفرینش آن 5 روز دگر درنگ نموده و به شادی پرداخت.

پنجم گاو یکتا (گوسپند)؛  هرمزد گاو یکتا را در سرزمین ایرانویچ و به بلندی سه نای آفرید.  این گاو در کنار رود دائیتی (رودی که در میانه جهان جاری است) بوجود آمد.  گوهر و سرشت گاو یکتا از آتش است.  وی، گاو را سپید و روشن همچون ماه آفرید و آب و گیاه را به یاری او فرستاد.  گاو یکتا در مدت 75 روز آفریده شد و پس از آن نیز دوباره هرمزد 5 روز درنگ نموده و به شادی پرداخت.

ششم آدم را آفرید و نام او را کیومرث مقرر نمود.  کیومرث چون خورشید نورانی و به اندازه چهار نای بلندی داشت.  درازای او همان اندازه بود که پهنایش.  هرمزد، کیومرث را در سمت چپ رود دائیتی و گاو یکتا را در سمت راست آن آفرید. تمامی گونه آدمیان از نسل کیومرث جود آمدند.  برای یاری کیومرث، خواب آسایش بخش را چون جوانی 15 ساله بوجود آورد. مدت زمان آفرینش کیومرث، 70 روز بود که بعد از آن، هرمزد از آفرینش جهان مادی فارغ گشته و 5 روز به جشن و شادمانی پرداخت!

هرمزد، شش آفرینش را به شش گاهنبار آفرید.  در مدت یک سال که 365 روز می­باشد و دوازده ماه که هر ماه سی روز و ماه آخر 35 روز.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 47 بازدید