منابعی در زمینه رمزگشایی خط میخی

پیرو یادداشت قبلی، جهت مطالعات بیشتر در زمینه رمزگشایی خط میخی، در زیر منابعی را بصورت مختصر به شما معرفی می کنیم:

• فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی ؛ رلف نارمن شارپ

• جداول کتاب اشمیت ( نویسنده آلمانی کتاب راهنمای زبان پارسی باستان )

• راهنمای زبان های باستانی ایران ( جلد اول و دوم ) ؛ دکتر محسن ابوالقاسمی

•  تاریخ مختصر زبان فارسی ؛‌ دکتر محسن ابوالقاسمی

•  جزوه آموزشی ؛ بنیاد نیشابور ( موسسه آموزش زبان های باستانی )

•  دکتر چنگیز مولایی ، راهنمای زبان فارسی باستان ( دستور زبان ، گزیده متون ، واژه نامه ) ، نشر مهر نامگ

•  R.G.Kent , old Persian , Grammer , Texts , Lexicon , New Haven

/ 1 نظر / 44 بازدید
اسماعیل

سلام دوست گرامی و فرهیخته[گل] ( البته اگه اجاز داشته باشم شما رو دوست خطاب کنم...) امیدوارم همیشه موفق و مانا باشید...[گل][قلب]